Flash info

La Newsletter de la FIF d'Avril-Mai-Juin 2017 en ligne
_

Créer un PDF Recommander Imprimer

Trako International Railway Fair

26-09-2017

Location: Gdansk, Poland
Contact: Gdansk International Fair Co, Gdansk, Poland.
Tel: +48 58 554 9212
Fax: +48 58 554 9211
http://www.trakofair.com/
dorota.daszkowska@mtgsa.com.pl